Spill på to 18-hullsbaner til prisen av en

Sveio Golfpark har i dag inngått driftsavtale med Nordvegen Golfklubb om drift av Nordvegen Golfbane. Avtalen innebærer at Sveio Golfpark nå vil stå for drift av begge 18-hullsbanene som finnes mellom Bergen og Stavanger og at alle hovedmedlemmer i Haugaland Golfklubb og Nordvegen Golfklubb vil ha fri spillerett på begge banene.

Nordvegen Golfklubb fortsetter som før som klubben for medlemmene, men det er Sveio Golfpark som vil stå for daglig drift og vedlikehold på Nordvegen Golfbane.

-Vi er overbevist om at denne avtalen vil bidra til god kvalitet i driften av Nordvegen Golfbane og våre medlemmer setter stor pris på denne løsningen, seier formann Arve Osnes i Nordvegen Golfklubb.

– Samarbeidet med Nordvegen Golfklubb åpner for synergier som vil gi bedre tilbud både til medlemmer, sponsorar og gjestespillere, sier Gavin Hinds, Pro og dagleg leder i Sveio Golfpark. Hovedmedlemmene i begge klubbene

Dugnad lørdag 20. januar kl 10.00

Det blir dugnad på lørdag der opprydding rundt den gamle drivingrangen står på programmet. Det blir kjørt fram en stor tilhenger/kontainer som skal fylles opp med rusk og rask. Vi håper at det stiller en god gjeng, og da går jobben raskere.

Medlemsmøte på klubbhuset tirsdag 16. januar kl 19.00

Hovedtema blir planer for samarbeid mellom Nordvegen Golfklubb og Sveio Golfpark for drift og vedlikehold av banen.
Styret i Nordvegen Golfklubb og Gavin Hinds fra Sveio Golfpark informerer om status og hva det innebærer for medlemmene og Nordvegen Golfbane.
Velkommen!

Årets første turnering

Godt nyttår!
Frost i bakken er ingen hindring for å spille golf, bare enda en utfordring. Og noen behersket de utfordrende forholdene meget godt i årets første turnering. Kun 10 spillere stilte til start og dagens suverene vinner ble Kåre Karlsen med hele 21 poeng. Premiert ble også Per Magne Haaland med 18 poeng.
Fullstendig resultatliste som vanlig i Golfbox.

Nordvegen Golfklubb overtar Nordvegen Golfbane

I dag har Nordvegen Golfklubb signert avtaler med Nordvegen Golfbane, grunneiere og andre berørte parter for å overta drift av 18-hullsbanen på Torvastad fra 2018. Det har i hele høst foregått samtaler og forhandlinger for å finne fram til avtaler og i dag ble altså det hele underskrevet.

For Nordvegen Golfklubb innebærer avtalene en vesentlig utvidelse av virksomheten. Samtidig er avtalene utformet slik at det er stor optimisme for klubbens framtidige drift i forhandlingsutvalget, som har bestått av formann Arve Osnes, økonomileder Knut Arvid Hagenberg og John Sigurd Kvåle. Bildet viser Tore Hausken (til høyre) fra baneselskapet som nå overlater banen til Nordvegen Golfklubb v/Arve Osnes.  

Søndag blir det julegrøt på klubbhuset

Enten det blir noe av den siste runden av Advent Tour eller ikke, blir det julegrøt på klubbhuset på søndag.
Dersom mesteparten av snøen regner bort blir det turnering kl. 11 og grøtservering fra i halv-ett / ett-tiden.
Dersom det ikke er føre for å spille golf blir det grøtservering fra kl. 12.
For å få en oversikt over hvor mye grøt vi må handle inn ber vi om at alle melder seg på i Golfbox. Der vil det komme opp spørsmål om man skal spille eller spise eller begge deler.
Turneringen koster kr. 50,- og grøten spanderer klubben.
Det vil også bli en liten orientering fra styret under grøtserveringen.
VEL MØTT!